Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Użytkowanie i sprzedaż w Nadleśnictwie Jarocin

     Pozyskanie drewna odbywa się według określonych reguł i zasad hodowli lasu metodami zrębowymi, częściowymi i przerębowymi z wykorzystaniem odnowień naturalnych. Prace wykonywane są przez Zakłady Usług Leśnych.

     Od 1999 r. pakiet zrywki drewna w trzebieżach i wybranych powierzchniach zrębowych wykonuje wydajnie Forwarder (ok. 20 tys. m3 rocznie).Technologia pracy oraz wydajność pozwala na precyzyjne sterowanie bieżącym pozyskaniem i spedycją drewna zapobiegając jego deprecjacji, jednocześnie minimalizując znacząco uszkodzenia środowiska leśnego (drzew, ścioły, nalotu i mrowisk) związane z wykonywaniem prac.

     W 2009 doczekaliśmy się kolejnej maszyny specjalistycznej pracującej na terenie Nadleśnictwa Jarocin. Tym razem jest to maszyna ścinkowa zwana potocznie harvesterem. Prezentowana maszyna to troszkę mniejszy kuzyn typowych leśnych olbrzymów, a jest nią Miniharwester FAO-FAR, Typ 6840.

     Z ang. Harvester w polskim określeniu oznacza kombajn zrębowy, czyli wieloczynnościowa maszyna leśna wykorzystywana przy zrębie. Największą popularnością cieszą się w Skandynawii (gł. Szwecja; Finlandia). To właśnie w Szwecji, we wczesnych latach 80 zastosowano po raz pierwszy kombajn zrębowy wprowadzony przez firmę SP Maskiner. Harvestery to maszyny samobieżne wyposażone w głowicę ścinkową, której elementem roboczym są noże lub piła. Głowica zwykle zamontowana jest na przegubowym wysięgniku sterowanym hydraulicznie. 

 

Jeżeli masz pytania prosimy o kontakt: Jan Bartczak Starszy Specjalista S.L. ds. użytkowania lasu Tel.: 62 747 23 19, 62 747 63 60 w. 124 / pok.15 oraz e-mail: jan.bartczak@poznan.lasy.gov.pl