Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Pomysł na wypoczynek w Nadleśnictwie Jarocin

Tak mile spędzisz czas na łonie natury i odkryjesz zielone skarby Nadleśnictwa Jarocin

 

Prom górnolinowy "Nikodem" w Czeszewie

 
Jedną z atrakcji turystycznych Ośrodka Edukacji Leśnej w Czeszewie jest  znajdujący się nieopodal prom o nazwie „Nikodem” zlokalizowany na rzece Warcie. Jego nazwa pochodzi od imienia Nikodema Przybylskiego, przewoźnika obsługującego przeprawę już od lat 70-tych. Prom istnieje w Czeszewie od czasów przedwojennych, ale wtedy przewożono nim jedynie drewno i zwierzęta. W latach osiemdziesiątych, został oddany do użytku jako jednostka o nr. rejestracyjnym BG-03-010 i pływa do chwili obecnej. Jest to prom rzeczny, należący do grupy promów międzybrzegowych – górnolinowych. Oznacza to, że przeprawa odbywa się miedzy dwoma brzegami w poprzek rzeki, a prom utrzymywany jest za pomocą dwóch bocznych lin, doczepionych do głównej liny, rozciągniętej miedzy metalowymi masztami, za pomocą ruchomych bloczków. Przepływ promu następuje wskutek przepchnięcia promu za pomocą nurtu rzeki na drugi brzeg. „Nikodem” ma długość 22,98 m, szerokość 7,10 m i wysokość 3,14m. Jego zanurzenie wynosi 0,48 m. Maksymalna nośność promu wynosi 10 ton, więc może przewieźć z powodzeniem grupę ok. 40 osób. Na prom jednorazowo może wjechać nawet sześć samochodów osobowych, średnio jednak wjeżdża ich od  2 do 3. W chwili obecnej prom „Nikodem” jest wykorzystywany  głównie dla celów turystycznych, a także gospodarczych. Statek kursuje w soboty i niedziele w okresie od 1 maja do 30 września, od godz. 10.00 do 18.00. Przewoźnicy promu za przeprawę pobierają opłaty. Koszt przewozu w obie strony na dzień 01.01.2019r., wynosi 1 zł brutto za osobę, oraz 5 zł brutto za pojazd. Opłaty za przejazd pobiera przewoźnik promu. Grupy zorganizowane, które biorą udział w zajęciach przyrodniczo-edukacyjnych przybyłe do  Ośrodka Edukacji Leśnej w Czeszewie (jedynie w piątki) korzystają z przeprawy bezpłatnie. Obok „Nikodema” funkcjonuje niewielka wodna przystań kajakowa zlokalizowana przy linii brzegowej Warty.
 
 
Pozostałe przeprawy promowe przez rz. Wartę w najbliższych okolicach:
Dębno nad Wartą  - przeprawa promowa z Dębna do Orzechowa. Niedaleko most kolejowy. Idąc wałem dotrzemy w rejon Żerkowsko - Czeszewskiego Parku Krajobrazowego oraz w miejsce ujścia Lutyni do Warty. 
Pogorzelica - przeprawa promem przez rzekę Wartę pomiędzy Nową Wsią Podgórną a Pogorzelicą. Niedaleko miejsce ujścia Prosny do Warty.
 

 

Ośrodek Edukacji Leśnej "Centrum Zarządzania Łęgami" w Czeszewie /OEL CZŁ/

Obiekt ten mieści się w zabytkowym, historycznym budynku. W XIX pełnił rolę składu soli na Warcie. Następnie mieściło się tu biuro nadleśniczego skarbu pruskiego, a od 1918 roku biuro i siedziba Państwowego Nadleśnictwa w Czeszewie. Obiekt posiada sale wystaw czasowych oraz ekspozycji stałej. Ponadto mieszczą się tu sale multimedialno/prezentacyjne oraz warsztatowe.

W obejściu ośrodka wiele atrakcji pod chmurką, m.in. instalacja edukacyjna "Rzeka" oraz najnowsza atrakcja plac łączący fitness  z nauką "Zwierzo-fit".  Na chwilę obecną edukacja w osrodku prowadzona jest jedynie w jego obejściu w piątki każdego tygodnia.

Jeżeli chcesz się z nami umówić koniecznie skontaktuj się z biurem ośrodka i sprawdź możliwość jego udostępnienia dla zwiedzających.

Adres:

ul. Szkolna 29

62-322 Orzechowo

tel. 61 438 31 21

e-mail: oel.czeszewo@poznan.lasy.gov.pl

Osoby do kontaktu

Podleśniczy i edukator w OEL w Czeszewie - Marek Dobroczyński tel. 606-759-226, e-mail: marek.dobroczynski@poznan.lasy.gov.pl Dodatkowo w wyjątkowych sprawach prosimy o kontakt z Leśniczym leśnictwa Czeszewo - p. Maciejem Trzebniakiem 606-759-222 e-mail: maciej.trzebniak@poznan.lasy.gov.pl

 

 

Pole biwakowe z miejscem na ognisko w Czeszewie nad Wartą

Ciekawą forma spędzenia wolnego czasu jest miejsce położone w malowniczej okolicy tuż niedaleko rz. Warty w okolicy lasów łęgowych i starorzeczy. Pole biwakowe posiada możliwość udostepnienia prądu z OEL w Czeszewie. Na polu zlokalizowana jest nowo powstała wiata z zadaszeniem, ławki, stoły oraz miejsce na ognisko. Obiekt posiada drewnianą toaletę oraz kontener na odpady. Jeżeli chcesz skorzystać z tego miejsca nie tylko przejazdem, ale dłużej, koniecznie zapoznaj się z poniższym regulaminem udostępnienia tego miejsca oraz skontaktuj się z Nadleśnictwem Jarocin.

 

Ścieżka edukacyjna "Tarce-Wigwam"

Ścieżka powstała po zlikwidowaniu wspomnianej wcześniej trasy znajdującej się nieopodal miejscowości Orla, w połowie 2009 roku. Wybrane miejsce ze względu na obecność stawów wraz z pomostami oraz obiektem typu „Wigwam” jest chętnie odwiedzane przez mieszkańców miasta Jarocin oraz pobliskich mniejszych miejscowości.

Trasa jest szczególnie oblegana w weekendy niezależnie od pory roku i warunków pogodowych. Znajduje się na niej 11 tablic: 1) Mrowisko, 2) Dlaczego las jest taki ważny?, 3) Powalone drzewo, 4) Gospodarka zbędnymi materiałami, 5) Ogień przekleństwo dla lasu, 6) Chrust, 7) Ile lat ma drzewo?, 8) Ptasi budzik, 9) Leśne przedszkole, 10) Pułapki feromonowe, 11) Ochrona lasu przed zwierzyną. 

Przy ścieżce w końcowym jej biegu znajduje się obiekt typu "Wigwam" oraz udostępnione drewniane pomosty nad stawem. Miejsce ciekawe, malownicze, spokojne i położone niedaleko m. Jarocina - zapraszamy.

 

Szwajcaria Żerkowska i punkt widokowy na panoramę m. Śmiełów i atrakcje MTB

Dla ochrony obszaru wyróżniającego się  pod względem krajobrazowym powstał w 1989 roku     Obszar Chronionego Krajobrazu pod nazwą „Szwajcaria Żerkowska”. Punkt widokowy w leśnictwie Rozmarynów wyposażono w tablicę informacyjną, ławkę wraz z zadaszeniem i miejsce postoju (zatoczka na 3 pojazdy osobowe). Punkt ten służy obserwacji  krajobrazu „Szwajcarii Żerkowskiej” i panoramy okolicy wraz z zabytkową architekturą minionego okresu. Obserwując teren dostrzeżemy wspaniałe zabytki dawnego budownictwa tj.: po prawej stronie - kościół i dwór klasycystyczny w Brzóskowie oraz na wprost okazały  pałac z pięknym ogrodem w Śmiełowie położonym nad odnogą Lutyni.

To jedyne w Polsce muzeum poświęcone całkowicie postaci Adama Mickiewicza. Obecnie w przeważającej większości obszar ten swym zasięgiem wchodzi w skład Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Pagórkowate i lesiste tereny pomiędzy Żerkowem i Śmiełowem uważane są za jedne z najpiękniejszych zakątków Wielkopolski. Dominującym elementem jego rzeźby jest rozległy i wyniesiony pagór morenowy, rozciągający się pomiędzy Żerkowem, Bieździadowem i Raszewami. Kulminacyjnymi punktami są tu najwyższa w okolicy Łysa Góra (161 m n.p.m.) i Góra Żerkowska (155 m n.p.m.).

Rozległe panoramy widokowe z najwyższych punktów Wzgórz Żerkowskich znane były już Janowi Długoszowi. Dzięki dużym różnicom wysokości względnych dochodzących do 90 m, roztaczają się tu wspaniale widoki na całą okolicę. Poza unikalną rzeźbą terenu, obszar ten charakteryzuje się wzorowym ukształtowaniem krajobrazu pod względem zagospodarowania rolniczego, występowaniem rzadkich gatunków flory i fauny oraz dużą liczbą obiektów związanych z bogatą  historią regionu. Jak twierdzą niektórzy historycy literatury, krajobrazy i drzewa okolic Śmiełowa stały się inspiracją do powstania planu i początku "Pana Tadeusza", w którym poeta zawarł obserwacje przyrody i wrażenia ze spotkań z mieszkańcami tej ziemi. Tereny te znajdują się obecnie w obrębie utworzonego w 1994 roku, wspomnianego wcześniej Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Sprzyja to bez wątpienia ochronie przyrody i krajobrazu. Głównym kierunkiem zagospodarowania tych terenów, forsowanym przez tutejsze władze samorządowe jest zapobieganie degradacji środowiska i udostępnianie terenu dla ruchu turystycznego i krajoznawczego. Rada Miasta i Gminy w Żerkowie w marcu 1999 roku przyjęła uchwalę dotyczącą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W tym dokumencie potwierdzono ochronne i turystyczno-wypoczynkowe funkcje terenu. Gmina Żerków kładzie szczególny nacisk na rozwój bazy i informacji turystycznej, zmierzający do zwiększenia liczby miejsc, w których turyści będą się zatrzymywali.

Jednym z elementów służących podniesieniu atrakcyjności turystycznej terenów "Szwajcarii Żerkowskiej" jest powstała ścieżka przyrodnicza. Wędrówkę tą ścieżką można rozpocząć od parkingu obok boiska sportowego i gimnazjum. Opracowano dwa warianty tras - obydwie prowadzą przez Łysą Górę – najwyższe w okolicy wzniesienie (161 m n.p.m.). Wzdłuż tras ustawione są tablice informujące o spotykanych gatunkach roślin i zwierząt oraz zjawiskach zachodzących w lesie w ciągu całego roku. Trasą okrężną, której długość wynosi 3 km, można wrócić do punktu wyjścia. Druga, dłuższa trasa, ma 6 km długości. Wędrując tą trasą można dotrzeć do punktu widokowego w Rozmarynowie, przy szosie z Żerkowa do Śmiełowa. To właśnie stąd można oglądać najpiękniejsze widoki i wspaniałą panoramę pradoliny Warty, aż do jej północnej krawędzi, a bliżej Brzóstków i Pałac w Śmiełowie, gdzie mieści się muzeum Adama Mickiewicza. (wg. Informatora Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Oddz. PTTK w Kalisz: "Krajoznawstwo i Turystyka").

Malownicze okolice Żerkowa to również miejsca atrakcyjne dla osób uprawiających kolarstwo górskie MTB. Dla gości przygotowano tu trzy leśne trasy rowerowe. Podzielono je na dystanse: mini (23km długości), mega (42 km długości) oraz giga (77 km długości). W Żerkowie kilkakrotnie odbywały się już zawody w kolarstwie górskim na szczeblu krajowym. Pierwsze miały miejsce w 2011, a kolejne w 2012, 2013, 2014 i ostatnie w 2016 roku. Do rywalizacji stanęła większość czołowych zawodników w pierwszej edycji Pucharu Polski.