Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku, drzewa stanowiące pomniki przyrody na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu (art. 40, pkt. 2). Ustanowienie i zniesienie pomnika przyrody dokonywane jest przez radę gminy w formie uchwały, po uzgodnienia jej projektu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Na terenie nadleśnictwa znajdują się 42 pomniki przyrody – okazałe drzewa i głazy narzutowe:

* dąb szypułkowy – 17 drzew;
* dąb szypułkowy – 15 grup drzew;
* dąb bezszypułkowy – 2 drzewa;
* buk zwyczajny – 1 grupa drzew;
* sosna zwyczajna – 1 grupa drzew;
* świerk pospolity – 1 grupa drzew;
* klon polny – 2 drzewa;
* olsza czarna – 1 drzewo;
* głazy narzutowe – 1 głaz i 1 grupa głazów.

 

Link do strony zawierającej listę pomników przyrody położonych na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Jarocin znajdziesz tutaj

 

Ciekawa pozycja przewodnikowa dla zainteresowanych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą pozycją pt. " Drzewa Pomnikowe - Przewodnik Turystyczny po Nadleśnictwie Jarocin" (Wyd. 2011) prezentujący najbardziej okazałe kolosy w naszej okolicy. Przewodnik do zdobycia w biurze Ośrodka Edukacji Leśnej w Czeszewie oraz Nadleśnictwa Jarocin.