Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Grunty Nadleśnictwa położone są między 17º26'19", a 17º41'11" długości geograficznej wschodniej oraz 52º01'26", a 52º09'07 szerokości geograficznej północnej.

Grunty nadleśnictwa położone są w województwie wielkopolskim, w 5 powiatach: jarocińskim, krotoszyńskim, średzkim, śremskim i wrzesińskim; w 13 gminach: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Żerków, Koźmin Wielkopolski, Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl, Książ Wielkopolski, Kołaczkowo, Miłosław.

Nadleśnictwo składa się z trzech obrębów: Czeszewo, Jarocin, Klęka. Nadleśnictwo Jarocin podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Jarocinie przy ulicy Kościuszki 43, w obszarze obrębu Jarocin, w oddz. 241 a.

Odległości od siedziby Nadleśnictwa do poszczególnych urzędów wynoszą:

-  Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – 78 km,

-  RDLP w Poznaniu – 78 km,

-  Starostwa w Śremie – 48 km,

-  Starostwa w Środzie Wielkopolskiej – 35 km,

-  Starostwa w Krotoszynie – 31 km,

-  Starostwa we Wrześni – 50 km,

Obszar Nadleśnictwa Jarocin charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem geomorfologicznym. Jestona wynikiem działalności lodowca podczas zlodowacenia środkowopolskiego stadiału Mazowiecko- Podlaskiego oraz zlodowacenia bałtyckiego stadiału głównego (piaski dolin rzecznych), a także procesów rzeźbotwórczych działających po ustąpieniu lądolodu.

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Zielony, Kliczkowska 2012), lasy Nadleśnictwa Jarocin leżą w KRAINIE WIELKOPOLSKO - POMORSKIEJ w mezoregionach: Doliny Środkowej Warty, Kotliny Śremskiej, Krotoszyńskim, Równiny Opalenicko-Wrzesińskiej, Wysoczyzny Leszczyńskiej.

Powiat jarociński to region szybko rozwijający się, o dużym potencjale dalszego dynamicznego rozwoju. Dominującą rolę wykazują branże: elektromaszynowa, drzewno-meblarska, rolno-spożywcza i odzieżowa. Lokalny przemysł charakteryzuje znaczna koncentracja na obszarach miejskich. Omawiany obszar należy do obszarów ekonomicznie zintegrowanych, rozwijających się ekonomicznie i demograficznie, zlokalizowanych wokół ośrodków miejskich. W regionie tym przeważa intensywny typ rolnictwa, o wysokim stopniu powiązania z rynkiem.

W bliskim sąsiedztwie lasów Nadleśnictwa znajdują się małe miasteczka: Koźmin Wielkopolski, Miłosław, Orzechowo, Książ Wielkopolski. Są one ośrodkami usługowymi dla rolnictwa i leśnictwa oraz niewielkimi ośrodkami przemysłu. Na obrzeżach lasów nadleśnictwa znajdują większe miasta: Środa Wielkopolska, Śrem – siedziby powiatów.

Znajdują się tu większe zakłady przemysłowe: przemysł materiałów budowlanych, przemysł spożywczy i drzewny. Na obszarze terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa znajduje się Tartak Jarocin oraz Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek. Odbiorcami drewna są również tartaki „Witaru" w Gądkach, Krotoszynie i fabryka parkietu w Biadkach. Na obszarze tym znajdują się również prywatne tartaki i zakłady przeróbki drewna.Warunki naturalne okolic Nadleśnictwa i okolicznych gmin stanowią atrakcyjny region wypoczynkowy i turystyczny. Na tę atrakcyjność wpływają: bliskość miasta Poznania, dogodny dojazd, walory krajobrazowe, duże kompleksy leśne przydatne do masowego wypoczynku.

Charakterystyka kompleksów leśnych w powiązaniu z warunkami transportu drewna

Z Nadleśnictwem Jarocin sąsiaduje siedem nadleśnictw poznańskiej RDLP: od zachodu Nadleśnictwo Piaski i Babki, od północy Nadleśnictwo Czerniejewo i Gniezno, od wschodu Nadleśnictwo Grodziec i Taczanów oraz od południa Nadleśnictwo Krotoszyn. Nadleśnictwo Jarocin charakteryzuje się znacznym rozproszeniem tworzących je 214 kompleksów leśnych i parcel. Pod względem liczby dominują kompleksy o powierzchniach od 1 do 5 ha –jest ich łącznie 92. Największe rozdrobnienie wykazuje obręb Klęka (100 kompleksów).

Przez obszar terytorialnego zasięgu działania nadleśnictwa przebiegają następujące ważniejsze drogi publiczne o nawierzchni bitumicznej: drogi krajowe i wojewódzkie
- Poznań – Katowice
- Poznań – Warszawa
- Jarocin – Konin
-  Jarocin – Krotoszyn
-  Nowe Miasto nad Wartą – Miłosław – Września
-  Jarocin – Gostyń – Leszno
-  Nowe Miasto – Śrem
- Miłosław – Pyzdry
- Września – Pyzdry – Kalisz
- Koźmin – Borek Wlkp drogi lokalne o dużym natężeniu ruchu
- Klęka – Żerków – Żerniki
- Jarocin – Żerków – Pyzdry
- Środa – Miłosław
- Środa – Sulęcin
- Krzykosy – Orzechowo – Miłosław
- Koźmin – Kotlin
- Jarocin - Borzęciczki

Przez teren Nadleśnictwa Jarocin przebiegają następujące linie kolejowe:
-  Poznań – Katowice
- Jarocin – Gniezno
- Jarocin – Leszno
- Jarocin – Krotoszyn

Sieć dróg powiatowych i gminnych o utwardzonej nawierzchni jest dobrze rozwinięta, drogi gruntowe publiczne oraz leśne wywozowe utrzymywane są w dobrym stanie. Poza wymienionymi drogami o nawierzchniach asfaltowych przez kompleksy leśne przebiega szereg dróg publicznych o nawierzchni gruntowej. Sieć dróg publicznych uzupełniają gruntowe drogi leśne i niektóre linie oddziałowe nadające się do przejazdu ciężkiego sprzętu. Większość terenów nadleśnictwa jest dla w.w. sprzętu dostępna. Na obszarze Nadleśnictwa nie występują obszary leśne określane w planie urządzenia lasu jako niedostępne, a istniejące drogi publiczne o nawierzchni twardej i gruntowej oraz drogi leśne umożliwiają dojazd do wszystkich kompleksów leśnych.