Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Lasy niepaństwowe

Lasy niepaństwowe zwane potocznie prywatnymi, stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • - doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • - udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • - wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • - organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • - sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 2298 ha. Wg starostw przedstawia się to następująco: Jarocin- 763ha, Środa Wlkp-1095ha, Krotoszyn- 198ha, Września-262ha. Wszystkie starostwa w naszym zasięgu terytorialnym zleciły nadzór nadleśnictwu.

Więcej na ten temat

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów

Jeżeli masz do nas pytania prosimy o kontakt: Jan Bartczak Stanowisko d.s. użytkowania lasu i lasów niepaństwowych Tel.: 62 747 23 19, 62 747 63 60 w. 124, lub 695 812 227. Możesz również napisać pod adres:  jan.bartczak@poznan.lasy.gov.pl