Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Ekosystemy reprezentatywne

Realizując zapisy „Krajowego standardu odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC w Polsce FSC-NSTD-FM-PL” nadleśnictwa RDLP w Poznaniu wyznaczyły na swoim obszarze ekosystemy reprezentatywne.

Zgodnie z wymogami Certyfikatu Dobrej Gospodarki Leśnej FSC, nadleśnictwo wyznaczyło powierzchnie zaliczone do ekosystemów reprezentatywnych. Wydzielenia te reprezentują istniejące ekosystemy zachowane w stanie naturalnym. Dla lasów w tej kategorii, nie planuje się żadnych zadań gospodarczych (z wyjątkiem zabiegów podnoszących walory przyrodnicze np. usunięcie gatunków obcych).

W pierwszej kolejności, jako ekosystemy reprezentatywne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Na takich obszarach nie prowadzi się działań gospodarczych. W wyjątkowych sytuacjach mogą być prowadzone prace polegające na  wycinaniu obcych gatunków drzew i krzewów (czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej) w celu zachowania tych ekosystemów w stanie jak najbardziej naturalnym.

Wyznaczanie ekosystemów reprezentatywnych jest wymogiem Certyfikatu Dobrej Gospodarki Leśnej FSC.

Rozmieszczenie ekosystemów reprezentatywnych można zobaczyć na załączonej poniżej mapie.

Jeżeli masz więcej pytań dotyczących obszarów w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Jarocin prosimy o kontakt jakub.krzynowek@poznan.lasy.gov.pl tel. 62 747-23-19 (w. 122).