Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Nadleśnictwo Jarocin posiada jeden z najważniejszych w Europie certyfikatów jakości.

PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku. Głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywana przez jednostki niezależne.

PEFC dostarcza mechanizm potwierdzającego, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną. PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. Rady PEFC Polska – „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". Posiada certyfikat ważny od 06 kwietnia 2023 roku do 12 lipca 2024 roku. Aktualne dane dotyczące PEFC, dostępne są na stronie www.pefc-polska.pl.

Logo PEFC zostało wprowadzone przez organizację pozarządową utworzoną w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej (the Programme for Endorsement of Forest Certification). Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji parasolowej, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej.

 

Szczegóły znajdują się na stronie https://www.poznan.lasy.gov.pl/de/certyfikaty

Nadleśnictwo Jarocin posiada następujący certyfikat na drewno:

1.  Certyfikat stanowiący, że drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce zgodnej z kryteriami i wskaźnikami PEFC.

 

resources-to-get