Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Jarocin serdecznie zaprasza do swych łowisk wszystkich tych, którzy marzą o niezwykłych przeżyciach łowieckich, ciekawych trofeach, pobycie w pięknych zakątkach leśnych w kontakcie z przyrodą.

 

 

 

Obszar zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Jarocin przydzielony jest do 31 obwodów łowieckich, z czego Nadleśniczy Nadleśnictwa Jarocin nadzoruje gospodarkę łowiecką w 22 obwodach łowieckich. 20 obwodów jest dzierżawionych przez koła łowieckie a dwa obwody stanowią Ośrodki Hodowli Zwierzyny. Obwód nr 305 jest obwodem leśnym, pozostałe są kwalifikowane, jako obwody polne. Teren nadleśnictwa wchodzi w skład dwóch Rejonów Hodowlanych – „I Poznań ” oraz „IV Kalisz”, dla których opracowano Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane na okres od 1.04.2017 r – do 31.03.2027 r.

 

 

 

Charakterystyka przyrodnicza obwodów łowieckich

 

 

Celem łowiectwa jest:

·         Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;

·         Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;

·         Uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;

·         Spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

 

 

 

 

 

Przedstawione wskaźniki należy traktować jako pomocnicze, ponieważ rozmieszczenie zwierzyny w kompleksach leśnych jest nierównomierne. Z powyższego zestawienia wynika, że dominującym na omawianym obszarze gatunkiem zwierzyny płowej jest sarna. Dążenie do osiągnięcia stanów do celowych zwierzyny odbywa się w procesie uzgadniania i realizacji RPŁ.

 

Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami: Łukasz Trzebniak Stanowisko d.s. p.poż., łowiectwa, melioracji i dróg  Tel.: 62 747 23 19, 62 747 63 60 w. 126, 698 162 587 lukasz.trzebniak@poznan.lasy.gov.pl