Położenie

Grunty Nadleśnictwa położone są między 17º26'19", a 17º41'11" długości geograficznej wschodniej oraz 52º01'26", a 52º09'07 szerokości geograficznej północnej.

Galeria zdjęć

Zapraszamy na krótką fotorelację ze sprzątania fragmentu lasu w l-ctwie Tumidaj.

Historia

Nadleśnictwo Jarocin w obecnych granicach utworzono 1.04.1972 r. z połączenia dawnych nadleśnictw Czeszewo, Jarocin i Klęka na podstawie Zarządzenia nr 12 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 20.03.1972 r Okres do 1945 r.

Organizacja nadleśnictwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991r., która określa zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.

Projekty i fundusze

Działania ochronne na terenie RDLP w Poznaniu