Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Jarocin w obecnych granicach utworzono 1.04.1972 r. z połączenia dawnych nadleśnictw Czeszewo, Jarocin i Klęka na podstawie Zarządzenia nr 12 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 20.03.1972 r Okres do 1945 r.

     Lasy obecnego Nadleśnictwa Jarocin przed II wojną światową stanowiły głównie własność wielkich majątków ziemskich. Tylko około 2850 ha lasów ze znaczną powierzchnią użytków rolnych należało do przedwojennego Nadleśnictwa Czeszewo. Lasy majątkowe były w stanie dobrego zagospodarowania, majątki prowadziły gospodarkę leśną w oparciu o plany urządzeniowe. W czasie wojny użytkowanie rębne i przedrębne odbywało się pod kątem potrzeb eksploatacyjnych okupanta. Okres od 1945 r. do początku okresu planów prowizorycznego u.l. W 1945 r na mocy dekretu PKWN z dnia 12.12.1944 r. upaństwowiono wszystkie lasy majątkowe i lasy drobnej własności niemieckiej. Utworzono z nich wraz z byłymi lasami państwowymi nadleśnictwa Czeszewo, Jarocin i Klęka, odpowiadające w przybliżeniu swym zasięgiem obecnym obrębom o tej samej nazwie. Lata 1945 - 1950 to okres organizacji gospodarki leśnej. W okresie tym rozmiary użytkowania zostały ustalone przez Oddział Urządzania Lasu Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, na podstawie przybliżonej tabeli klas wieku, sporządzonej przez nadleśnictwa, zgodnie z zarządzeniem z dnia 10.04.1945 r. Stan sanitarny lasu w omawianym okresie był zadowalający. W latach 1945-1946 zarejestrowano szkody wyrządzone przez huragany. W 1952 r. zgodnie z ,,Zarządzeniem nr 109" Ministra Leśnictwa ograniczono stosowanie rębni przerębowych i gniazdowych. Od 1953 r. zaniechano zupełnie stosowania tych rębni. W zasadzie stosowano zręby zupełne do 6 i do 4 ha z nawrotami 3-5 letnimi. Z powodu zmian sposobów użytkowania rębnego opracowano międzyokresowe plany użytków rębnych, łącznie z ich lokalizacją na gruncie na okresy 3 i 5 letnie, kolejno na lata 1952 - 1955, 1956 - 1960, 1961 - 1965. W roku 1954 przeprowadzono jednorazową rewizję użytkowania przedrębnego, w wyniku której ustalono rozmiar użytkowania przedrębnego na okresy 1955-1959 i 1960-1964.

Jak natomiast kształtował się rys Lasów Państwowych (ogólnie ) na terenie naszego kraju, kto go zapoczątkował, o tym i o wielu innych ciekawych faktach przeczytasz tutaj.

 

Bagatelka – osada leśna położona na niedużym wzniesieniu, pod lasem, przy samym Miłosławiu.Budynek pobudowany został w 1849 roku. Do roku 1868 był siedzibą "nadleśnego" – ówczesnego zarządcy lasów prywatnych należących do Mielżyńskich z Miłosławia. Osada przyjęła nazwę "nadleśnictwa" lasów prywatnych aż do 1945 roku. Do 1970 roku Bagatelka była leśnictwem należącym do Państwowego Nadleśnictwa Czeszewo. Bagatelka to z jednej strony miejsce, gdzie nastąpił przełom zwycięskiej dla Polaków bitwy z wojskami pruskimi 30 kwietnia 1848 roku, z drugiej dom pamięci, w którym przez wiele lat mieszkało i działało wielu zasłużonych patriotów-leśników m.in.: Filip Skoraczewski, Władysław Wiewiórowski i Władysław Żyźniewski.

O historii Lasów Państwowych przeczytasz tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do przeczytania poniższej lektury plik (pdf).