Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Grunty Nadleśnictwa położone są między 17º26'19", a 17º41'11" długości geograficznej wschodniej oraz 52º01'26", a 52º09'07 szerokości geograficznej północnej.

Nadleśnictwo składa się z trzech obrębów: Czeszewo, Jarocin, Klęka. Nadleśnictwo Jarocin podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Jarocinie przy ulicy Kościuszki 43, w obszarze obrębu Jarocin, w oddz. 241 a.

Odległości od siedziby Nadleśnictwa do poszczególnych urzędów wynoszą:

-  Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – 78 km,

-  RDLP w Poznaniu – 78 km,

-  Starostwa w Śremie – 48 km,

-  Starostwa w Środzie Wielkopolskiej – 35 km,

-  Starostwa w Krotoszynie – 31 km,

-  Starostwa we Wrześni – 50 km,

-  Zestawienie powierzchni gruntów Nadleśnictwa według stanu na 01.01.2009 r. przedstawia się następująco:

 

L A S Y

 

 

 

Obręb

Grunty leśne zalesione

Grunty leśne niezalesione

Grunty związane z gospodarką leśną

Razem

Grunty nieleśne

Ogółem

Powierzchnia – ha

Czeszewo

6263,6076
6263,82

78,4266
78,41

159,0240
159,03

6501,0582
6501,26

463,8551
463,85

6964,9133
6965,11

Jarocin

7930,7257
7930,72

107,1542
107,14

219,8369
219,85

8257,7168
8257,71

203,8464
203,86

8461,5632
8461,57

Klęka

7312,2411
7312,20

113,8333
113,85

163,9270
163,92

7590,0014
7589,97

451,3193
451,32

8041,3207
8041,29

Nadleśnictwo

21506,5744
21506,74

299,4141
299,40

542,7879
542,80

22348,7764
22348,94

1119,0208
1119,03

23467,7972
23467,97

 

-  W powyższym zestawieniu w liczniku podano powierzchnie ewidencyjne w m2, zaś w mianowniku powierzchnie stanowiące sumy powierzchni wydzieleń indywidualnie zaokrąglonych do 1 ara.

Przynależność do krainy, dzielnicy przyrodniczo-leśnej i mezoregionów

Pod względem regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler i inni 1990) opartej na właściwościach ekologiczno-fizjograficznych warunkujących potencjalne możliwości rozwoju lasów i ich wielorakich funkcji Nadleśnictwo Jarocin znajduje się na terenie:

                     - Kraina Wielkopolsko-Pomorska (III),

                     - Dzielnica Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (III.7),

                     - Mezoregion Pojezierza Wielkopolskiego (III.7b)

                     - Mezoregion Doliny Konińskiej (III.7d)

                     - Dzielnica Krotoszyńska (III.8).

Powiat jarociński to region szybko rozwijający się, o dużym potencjale dalszego dynamicznego rozwoju. Dominującą rolę wykazują branże: elektromaszynowa, drzewno-meblarska, rolno-spożywcza i odzieżowa. Lokalny przemysł charakteryzuje znaczna koncentracja na obszarach miejskich. Omawiany obszar należy do obszarów ekonomicznie zintegrowanych, rozwijających się ekonomicznie i demograficznie, zlokalizowanych wokół ośrodków miejskich. W regionie tym przeważa intensywny typ rolnictwa, o wysokim stopniu powiązania z rynkiem.

W bliskim sąsiedztwie lasów Nadleśnictwa znajdują się małe miasteczka: Koźmin Wielkopolski, Miłosław, Orzechowo, Książ Wielkopolski. Są one ośrodkami usługowymi dla rolnictwa i leśnictwa oraz niewielkimi ośrodkami przemysłu. Na obrzeżach lasów nadleśnictwa znajdują większe miasta: Środa Wielkopolska, Śrem – siedziby powiatów.

Znajdują się tu większe zakłady przemysłowe: przemysł materiałów budowlanych, przemysł spożywczy i drzewny. Na obszarze terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa znajduje się Tartak Jarocin oraz Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek. Odbiorcami drewna są również tartaki „Witaru" w Gądkach, Krotoszynie i fabryka parkietu w Biadkach. Na obszarze tym znajdują się również prywatne tartaki i zakłady przeróbki drewna.Warunki naturalne okolic Nadleśnictwa i okolicznych gmin stanowią atrakcyjny region wypoczynkowy i turystyczny. Na tę atrakcyjność wpływają: bliskość miasta Poznania, dogodny dojazd, walory krajobrazowe, duże kompleksy leśne przydatne do masowego wypoczynku.

Charakterystyka kompleksów leśnych w powiązaniu z warunkami transportu drewna

Z Nadleśnictwem Jarocin sąsiaduje siedem nadleśnictw poznańskiej RDLP: od zachodu Nadleśnictwo Piaski i Babki, od północy Nadleśnictwo Czerniejewo i Gniezno, od wschodu Nadleśnictwo Grodziec i Taczanów oraz od południa Nadleśnictwo Krotoszyn. Nadleśnictwo Jarocin charakteryzuje się znacznym rozproszeniem tworzących je 214 kompleksów leśnych i parcel. Pod względem liczby dominują kompleksy o powierzchniach od 1 do 5 ha –jest ich łącznie 92. Największe rozdrobnienie wykazuje obręb Klęka (100 kompleksów).

Sieć dróg publicznych jest dobrze rozwinięta. Przez obszar terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa biegną następujące ważniejsze drogi:

     Drogi krajowe:

-   Poznań – Warszawa,

-   Poznań – Jarocin – Katowice,

-   Jarocin – Krotoszyn – Wrocław,

-   Jarocin - Gostyń - Leszno,

-   Nowe Miasto nad Wartą – Miłosław – Września.

     Drogi wojewódzkie:

-   Koźmin – Borek Wlkp,

-   Września – Pyzdry – Kalisz,

-   Klęka – Śrem,

-   Jarocin – Gizałki – Konin,

-   Miłosław – Pyzdry.

     Drogi lokalne o dużym natężeniu ruchu:

-   Jarocin – Żerków – Pyzdry,

-   Klęka – Żerków,

-   Środa – Sulęcin,

-   Krzykosy – Orzechowo – Miłosław,

-   Jarocin – Borzęciczki,

Przez teren Nadleśnictwa Jarocin przebiegają następujące linie kolejowe:

-   Poznań – Ostrów Wlkp – Katowice,

-   Jarocin – Leszno,

-   Gniezno – Jarocin – Krotoszyn,

-   Jarocin – Mieszków – Śrem.

Sieć dróg powiatowych i gminnych o utwardzonej nawierzchni jest dobrze rozwinięta. Poza wymienionymi drogami o nawierzchniach asfaltowych przez kompleksy leśne przebiega szereg dróg publicznych o nawierzchni gruntowej. Sieć dróg publicznych uzupełniają gruntowe drogi leśne i niektóre linie oddziałowe nadające się do przejazdu ciężkiego sprzętu.