Web Content Display Web Content Display

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Nadleśnictwo Jarocin jest w trakcie IV rewizji PUL ( 2009-2018), zgodnie z nim mamy do wykonania następujące zadania:

Odnowienie halizn, zrębów zaległych, zrębów bieżących oraz zalesienia gruntów nieleśnych na łącznej powierzchni 1282,62 ha.

Odnowienia pod osłoną drzewostanów przy rębniach częściowych IIa, IIb, IIIa, IIIb i IVd zaprojektowano na łącznej powierzchni 542,37 ha

 

Podsadzenia produkcyjne zaprojektowano na powierzchni 52,77 ha głównie w drzewostanach sosno

wych i brzozowych IIb i IIIa kl.w. na siedliskach żyźniejszego LMśw i Lśw głównie na gruntach porolnych.

Dolesienia luk na łącznej niewielkiej powierzchni 3,34 ha, są to luki o powierzchni od 0,15 ha do 0,50 ha, których uproduktywnienie z gospodarczego punktu widzenia jest uzasadnione.

Poprawki i uzupełnienia zaplanowano w uprawach istniejących i młodnikach na łącznej powierzchni 39,80 ha. Zgodnie z postanowieniem I KTG poprawki i uzupełnienia na gruntach projektowanych do odnowień i zalesień otwartych i w odnowieniach sztucznych pod osłoną (gniazda i powierzchnie między gniazdami) przyjęto w wysokości 20%, tj. 365,00 ha.

Wprowadzenie podszytów zaprojektowano na łącznej powierzchni 5,20 ha, jako formę zabudowy biologicznej wzdłuż uczęszczanych szlaków komunikacyjnych, gdzie w przyszłości powinny utworzyć strefę ekotonową (Fot. Jakub Wojdecki)

Pielęgnowanie gleby - zaplanowano w  uprawach istniejących wymagających tego zabiegu i na powierzchniach przewidzianych do odnowień, podsadzeń i dolesień luk. Zabieg ten zaprojektowano na łącznej powierzchni 2268,72 ha.

Czyszczenia wczesne - zaprojektowano w uprawach założonych w ubiegłym okresie gospodarczym oraz na projektowanych do odnowienia haliznach i zrębach zaległych na łącznej powierzchni 1001,25 ha.

Czyszczenia późne - zaprojektowano w części upraw jako drugi zabieg po CW oraz w młodnikach na łącznej powierzchni 1870,12 ha.

Melioracje agrotechniczne zaprojektowano na łącznej powierzchni 1906,06 ha.

Fot. Jakub Wojdecki

Na terenie Nadleśnictwa Jarocin znajdują się aktualnie dwie szkółki:

  1. Ośrodek Szkółkarsko-Nasienny w skład którego wchodzi wyłuszczarnia nasion oraz szkółka leśna. Powierzchnia całego obiektu to 18,49 ha. Powierzchnia produkcyjna szkółki to 587 ary, z czego 403ary to szkółka polowa, 12 arów to produkcja w korytach Dunemana, a na 172 arach produkujemy sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym w pojemnikach styropianowych.
  2. Szkółka Czeszewo na powierzchni 80 arów , służy głównie do produkcji polowej dębu szypułkowego i bezszypułkowego.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Na siedliskach żyznych, zalesionych przed laty głównie sosną, wprowadzamy obecnie pod osłoną istniejącego drzewostanu dąb i buk.

Aby wiedzieć więcej zajrzyj tutaj: Zasady hodowli lasu

Jeżeli masz pytania prosimy o kontakt: Joanna Henicz-Szklarz Stanowisko d.s. hodowli, szkółkarstwa i ochrony lasu, Tel.: 62 747 23 19, 62 747 63 60 w. 141 joanna.henicz-szklarz@poznan.lasy.gov.pl