Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Postępowanie w trybie pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego na sprzedaż urządzenia leśnego – pługofrez do konserwacji i czyszczenia rowów wzdłuż dróg

Pisemną ofertę, sporządzoną wg załączonego wzoru, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż urządzenia leśnego – pługofrez do konserwacji i czyszczenia rowów wzdłuż dróg – nie otwierać przed dniem 14 lipca 2022 r. godz. 9:15”, należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Jarocin do dnia 14 lipca 2022 r. do godziny 09:00.

Wszelkie informacje, wzory dokumentów znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach. 

Sprawę prowadzi: Joanna Henicz-Szklarz - Starszy specjalista SL ds. hodowli, szkółkarstwa i ochrony lasu; Dział Gospodarki Leśnej Tel.: 62 747 23 19, 62 747 63 60 w. 141 / pok. 16 (pierwsze piętro) joanna.henicz-szklarz@poznan.lasy.gov.pl.