Lista aktualności Lista aktualności

Kupimy Twój Las

Nadleśnictwo Jarocin informuje, iż jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672 ze zmianami) las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych; 

2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Więcej informacji i szczegółów udziela Nadleśnictwo Jarocin, Mariusz Trawiński /Specjalista ds. stanu posiadania/ 62 747 63 60 w. 114 / pok. 19 (pierwsze piętro, korytarz prawa strona), e-mail: mariusz.trawinski@poznan.lasy.gov.pl. Biuro Nadleśnictwa tel. +48 62 747 23 19, email: jarocin@poznan.lasy.gov.pl