INFORMACJA INFORMACJA

 

 

W celu zapewnienia niezwłocznego reagowania na informacje dotyczące zdarzeń nadzwyczajnych jakie mogą mieć miejsce w zakresie działalności prowadzonej przez Nadleśnictwo (przypadki z udziałem osób lub zwierząt, w tym w szczególności: nieumyślne zniszczenie stanowiska lęgowego, lub znalezienie rannych zwierząt itp.) uruchomione zostały dwa numery kontaktowe – 606 759 217 oraz 602 759 268.
 

Wybierając poniższy kafel otworzysz wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce - Zapraszamy do zapoznania się z wykazem.

 

 

Wykaz ORZ źródło: GDOŚ