Web Content Display Web Content Display

Zagrożenie pożarowe

Największym zagrożeniem dla obszarów leśnych są pożary. W efekcie szeroko rozumianej działalności człowieka powstaje ponad 90% pożarów lasu. Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów na terenach leśnych, są umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności i nieostrożność w obchodzeniu się ogniem.

Telefony alarmowe - zauważyłeś pożar alarmuj
Straż pożarna 998
Nr alarmowy   112
PAD czyli Punkt alarmowo- dyspozycyjny Nadleśnictwa Jarocin tel. + 48 (62) 747 38 07, kom. 790 818 928

Poniżej kafel/mapa zagrożenia pożarowego w Polskich lasach - wystarczy, że klikniesz na poniższy obrazek.

 

 

 

Największym zagrożeniem dla obszarów leśnych są pożary. W efekcie szeroko rozumianej działalności człowieka powstaje ponad 90% pożarów lasu. Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów na terenach leśnych, są umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności i nieostrożność w obchodzeniu się ogniem.

Lasy Nadleśnictwa Jarocin zgodnie z obowiązującym Planem Urządzania Lasu w całości zakwalifikowano do I kategorii zagrożenia pożarowego. Ma to związek z dużym rozczłonkowaniem kompleksów leśnych, położeniem lasów przy ruchliwych trasach komunikacyjnych oraz sąsiedztwo lasów z miastami, miasteczkami i miejscowościami.

W okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego od marca do października prowadzona jest dodatkowa, stała obserwacja terenów leśnych. System ochrony przeciwpożarowej składa się:

Sieć punktów obserwacyjnych składa się z wieży obserwacyjnej w Leśnictwie Małoszki na „Górze Bismarcka" oraz kamery przemysłowej zainstalowanej w wieży SLR Żerków w Leśnictwie Rozmarynów.

 

  

 · sieć łączności składa się z punktu alarmowo- dyspozycyjnego znajdującego się w siedzibie Nadleśnictwa. Funkcjonuje on od marca do października a do jego zadań należy przekazywanie informacji o zagrożeniu pożarowym i koordynowanie akcji gaśniczych. Wspomniany Punkt posiada łączność radiową i telefoniczną z punktami obserwacyjnymi, Strażą Pożarną, leśnictwami oraz Leśną Bazą Lotniczą.

· sieć punktów czerpania wody, których jest 29. Są to głównie stawy, sztuczne zbiorniki i hydranty.

· baza sprzętu przeciwpożarowego do gaszenia pożarów znajduje się w siedzibie Nadleśnictwa przy ul. T. Kościuszki 43 w Jarocinie .

Dodatkowo  w okresie dużego zagrożenia pożarowego Nadleśnictwo organizuje naziemne patrole przeciwpożarowe z użyciem lekkiego samochodu patrolowo- gaśniczego wyposażonego w moduł gaśniczy. Ponadto Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu organizuje loty patrolowe samolotów gaśniczych. Leśne bazy lotnicze znajdują się w Michałkowie koło Ostrowa Wlkp. oraz w Jaryszewie koło Obrzycka.

Przy drogach publicznych w drzewostanach do 30 lat, Nadleśnictwo utrzymuje pasy typu A. Pasy typu B utrzymywane są przy miejscach postoju pojazdów, parkingach leśnych i polach namiotowych. Za utrzymanie w należytym stanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych odpowiada Przedsiębiorstwo Polskie Linie Kolejowe w Poznaniu.

  

Na podstawie dwóch rozporządzeń w sprawie dróg pożarowych: Rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003 r. (Dz.U.Nr 121, poz. 1139 z dnia 11 lipca 2003 r.) i Rozporządzenia MŚ z 22.03.2006r. (Dz.U. z dnia 7 kwietnia 2006 r) w Nadleśnictwie Jarocin wyznaczono 78 dróg leśnych jako dojazdy pożarowe. Większość to drogi gruntowe utrzymywane w sposób zapewniający ich przejezdność.

W Nadleśnictwie Jarocin działa system obserwacyjno – alarmowy, którego zadaniem jest jak najszybsze wykrycie pożaru na terenach leśnych. Zabezpieczono środki techniczne umożliwiające dotarcie na miejsce w celu prowadzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru oraz ustalono sposoby postępowania na wypadek pożaru.

Nadleśnictwo współpracuje w ochronie przeciwpożarowej z sąsiednimi Nadleśnictwami.

Okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza nadleśniczy, przy dużym zagrożeniu pożarowym, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10 %. Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł.

Jak zachować się w lesie

1. Wstęp do lasów w Polsce jest wolny.

2. Gospodarzami lasu są leśnicy, istnieje także specjalna wydzielona służba – Straż Leśna, której celem jest ochrona lasu przed zniszczeniem.

3. W lesie tak jak w każdym innym miejscu należy pamiętać o właściwym zachowaniu. Gdy dojdziesz do lasu lub dojedziesz na leśny parking wyruszasz by poznać las i jego tajemnice:

Pamiętaj !

- W lesie nie używaj ognia,

- Ogniska wolno palić w miejscach wyznaczonych, a jeśli takiego miejsca nie ma to zachowaj odległość 100 m od granicy lasu,

- Jeżeli widzisz pożar alarmuj tel: 112 lub 998,

- Autem nie wjeżdżaj do lasu,

- Biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych; jeżeli nie wiesz gdzie zapytaj leśniczego lub zajrzyj na portal www.czaswlas.pl

- Czytaj leśne tablice - informują o zagrożeniach, czasem pokazują, że ten fragment lasu jest niedostępny,

- Śmieci zabierz ze sobą – ślady ludzkiej obecności szpecą las, przeszkadzają zwierzętom.

- Obserwuj las zachowując ostrożność. Zwierzęta, które w nim mieszkają są dzikie. Będąc w lesie nie hałasujemy, nie dotykamy zwierząt, nie łapiemy ich, pozostawmy nienaruszone ich domy: mrowiska, gniazda, nory,

- Pies w lesie powinien być prowadzony na smyczy,

- Drzewa, rośliny i grzyby to także organizmy żywe – pozostaw nienaruszone, nie kop ich i nie zrywaj,

- Aby lepiej chronić rośliny i zwierzęta poznaj je!,

- Jeżeli według Twojej oceny na terenie Nadleśnictwa Jarocin istnieje niebezpieczeństwo dla lasu, zawsze informuj o tym służbę leśną 606-759-167 lub policję 997.

Jeżeli masz pytania prosimy o kontakt: Bartosz Zawal pod tel. 695 894 402Specjalista d.s. przeciwpożarowych, dróg i melioracji wodnych, łowiectwa oraz turystyki. Możecie również pisać na adres bartosz.zawal@poznan.lasy.gov.pl