Lista aktualności Lista aktualności

(Aktualizacja) W Nadleśnictwie Jarocin ogłoszono okresowy zakaz wstępu do lasów na wskazanym obszarze

KOMUNIKAT O WPROWADZENIU OKRESOWEGO ZAKAZU WSTĘPU NA WYBRANE GRUNTY LEŚNE

Nadleśniczy Nadleśnictwa Jarocin Janusz Gogołkiewicz Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2018 r., poz. 2129) oraz § 22 ust. 3 Statutu PGL LP stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam, co następuje:
1. Z dniem 1 lipca 2019 r. traci moc:
a) Zarządzenie nr 21/2017 NNJ z dn. 12.08.2017 r. w sprawie okresowego zakazu wstępu do lasu
b) Zarządzenie nr 10/2019 z dn. 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2017 NNJ z dn. 12.08.2017 r. w sprawie okresowego zakazu wstępu do lasu.
2. Działając na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (Dz. U. 2018 r., poz.2129) wprowadzam w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. okresowy zakaz wstępu do lasu z powodu zniszczenia oraz znacznego uszkodzenia drzewostanów na następującym terenie:
a) Obręb leśny Czeszewo, Leśnictwo Czeszewo, oddz. 176, 177, 179, 182, 183, 187, 188, 189, 190, 191 oraz obszar rezerwatu „Czeszewski Las”;
b) Obręb leśny Jarocin, Leśnictwo Góra, oddz. 272, 276, 277;

c) Obręb leśny Klęka, Leśnictwo Murzynówko, oddz. 57Ap, 61A - strefa okresowa i całoroczna wokół gniazda bociana czarnego, oddz. 54A d, k, f, j, o, p;
d) Obręb leśny Klęka, Leśnictwo Radliniec, obszar rezerwatu „Dębno nad Wartą”.
3. Zobowiązuję leśniczych leśnictw Czeszewo, Góra, Murzynówko, Radliniec do oznakowania obszarów objętych okresowym zakazem wstępu tablicami.

Poniżej prezentujemy mapę ze wskazanymi powierzchniami zakazu wstępu do lasów również z powiększonymi wybranymi obszarami.

 

 

UWAGA! Informacja dla Państwa. Przed planowanym wejściem do lasu prosimy Państwa o zapoznanie się z niniejszą informacją. W razie jakiegokolwiek zagrożenia zdrowia lub życia, spowodowanego m.in. zawieszonymi drzewami, występującymi naprężeniami pni, spadającymi konarami lub innymi skutkami huraganu; Nadleśnictwo Jarocin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z nieprzestrzeganiem niniejszego zakazu.