Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie

Nadleśnictwo Jarocin informuje, iż jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

           

           Zgodnie z  art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275 ze zmianami)

           Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

 

          Więcej informacji i szczegółów udziela Nadleśnictwo Jarocin, tel. +48 62 747 23 19, email: jarocin@poznan.lasy.gov.pl.

 

Znajdziesz je również obszerniej w artykule pod linkiem: Będą nowe lasy – kupujemy tereny pod zalesianie - Aktualności - Nadleśnictwo Jarocin - Lasy Państwowe

 

Przydatne informacje

Jestem zainteresowany sprzedażą. Co mam zrobić?

Przede wszystkim ustalić, w granicach administracyjnych jakiego nadleśnictwa leży nieruchomość. Skierować ofertę do nadleśnictwa, precyzyjnie opisując działkę: wskazując nazwę obrębu ewidencyjnego i numer ewidencyjny. Wcześniejszego uregulowania wymagają też wszelkie sprawy własnościowe, jak np. dziedziczenie.

 

Jakimi gruntami będą zainteresowane Lasy Państwowe?

Nadleśnictwa nie mogą nabywać dowolnych działek. Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu określa ustawa o lasach. Art. 37 wymienia, że Lasy Państwowe mogą nabyć lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

W przypadku lasów ich wiek nie ma znaczenia. To różni ofertę LP od różnych ofert spekulacyjnych, gdy przedmiotem zainteresowania są te lasy, na których użytkowaniu można szybko zarobić.

 

Przede wszystkim grunty sąsiadujące

Szczególnie istotną wartość dla Lasów Państwowych mają grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru zarządzanego przez Lasy Państwowe. Oraz takie, gdzie istnienie możliwość zniesienia współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Usytuowanie oferowanych gruntów względem lasów w zarządzie nadleśnictwa, a także ich status (czy są lasami w rozumieniu przepisów) łatwo zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach (https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/).

 

Ile zapłacą nadleśnictwa?

Cena zakupu gruntów jest uzależniona od wielu czynników. Szczególnie duże zróżnicowanie dotyczy gruntów leśnych. W tym przypadku cena będzie uzależniona m.in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na nim rosną, wieku drzewostanu oraz od jego stanu sanitarnego. Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego, dostępna również dla sprzedającego. Zakup to transparentna procedura, podlegająca kilkustopniowej weryfikacji i ocenie, aż na poziomie Dyrekcji Generalnej LP. Nadleśnictwa, w odróżnieniu od różnych podmiotów rynkowych, nie „ubijają interesów” i nie targują się, a płacą uczciwą, zweryfikowaną przez niezależny podmiot cenę.