Web Content Display Web Content Display

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Jarocin przeważają siedliska lasowe bo stanowią, aż 56% całej definiowanej powierzchni leśnej. Króluje tu las mieszany świeży (22%).

Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Powierzchniowy udział panujących gatunków drzew w typach siedliskowych lasu:

Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie są siedliska BMśw – 30,6%
(6683,90 ha) i LMśw 22,1% (4805,48 ha).

Siedliska lasowe zajmują 56% (12142,92 ha) natomiast borowe 44% (9663,22 ha) powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Przyjmując za kryterium różne warunki wilgotnościowe, siedliska zajmują:

suche (Bs)                                          - 0% - (0,65 ha)

świeże (Bśw, BMśw, LMśw, Lśw,)          - 76,4% powierzchni (16658,24 ha),

wilgotne (Bw, BMw, LMw, Lw)                - 14,6% powierzchni (3190,62 ha),

bagienne (LMb, Ol, OlJ, Lł)                    - 9% powierzchni (1956,63 ha).

Różnice w udziale poszczególnych siedlisk w stosunku do poprzedniego planu są niewielkie. Oba plany bazowały na tym samym rozpoznaniu siedlisk wykonanym przez Zakład Usług Ekologicznych i Urządzeniowo-Leśnych w Poznaniu w roku 1998.

Struktura wiekowa wg powierzchni leśnej przedstawia się następująco:

  

Struktura wiekowa wg miąższości na powierzchni leśnej przedstawia się następująco: