Asset Publisher Asset Publisher

V plener artystyczny "Łąka" w Czeszewie

Tegoroczna edycja skierowana jest do uczestników pracowni plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach, artystów zaprzyjaźnionych oraz osób współpracujących z Nadleśnictwem Jarocin. Liczba zgłoszeń jest ograniczona (ok. 15 osób).

     Rezerwat przyrody stanie się już po raz piąty planem do twórczych zmagań grupy artystów. W Centrum Zarządzania Łęgami w Wielkopolsce spotykają się miłośnicy sztuki aby przez kilka dni zaangażować się w dialog z naturą. Od 10 do 13 lipca 2017 odbędzie się plener malarski pod hasłem:  ŁĄKA. (2013 – WOBEC NATURY, 2014 – PRZYRODA I WODA, 2015 – LAS, 2016 - ZWIERZĘ).

     Projekt spotkań artystycznych zawiera się w inicjatywie projektu edukacyjnego  pt.: „Leśne Przemiany".

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA:
  1. Plener jest spotkaniem artystycznym dla twórców, którzy dobrowolnie wyrażają chęć uczestnictwa.
  2. Artyści sami decydują jaką dyscypliną będą uprawiać.
  3. Prace pozostają własnością artystów.
  4. Wybrane prace zostaną wyeksponowane podczas wystawy w OEL w Czeszewie i zainteresowanych placówkach.
  5. Celem pleneru jest popularyzacja twórczych form spędzania czasu wolnego i  polskiej przyrody oraz upowszechnianie dóbr kultury. Plener trwa 4 dni.
  6. Zakwaterowanie (najbliżej) w Gospodarstwie Agroturystycznym „U LENY" (tel: 665-811-504) – Czeszewo ul. Leśna. Inne rozwiązania kwaterunkowe prosimy zgłaszać.
  7. Termin po ustaleniu rezerwacji: gok.komorniki.jkp@wp.pl  należy potwierdzić do dnia 15. 06.17.
  8. Koszty dojazdu i wyposażenia warsztatowego pokrywają uczestnicy.
  9. Osoby niepełnosprawne i dzieci wymagają obecności opiekunów prawnych  i pozostają pod ich opieką.
  10.  Prosimy o zabezpieczenie się przed insektami oraz odpowiednią odzież do pracy w terenie.

Program: 10.07. 2017 – 13.07.2017

1 Dzień - 10.07.2017

10:00 - przyjazd do Czeszewa i kwaterunek

11:30 - 12:30 - spotkanie w OEL (Ośrodek Edukacji Leśnej)  w Czeszewie. Powitanie uczestników. Zwiedzanie Ośrodka z Panem Markiem Dobroczyńskim, podleśniczym, edukatorem leśnym. Przeprawa promem Nikodem przez rzekę Wartę, poczęstunek.

12:30 – 13:30 - omówienie form pracy, wybór tematu, omówienie zasad obowiązujących w REZERWACIE

15:30 – plener

17:00 – posiłek

19:00 - wystawa korekcyjna. Prelekcja: – Pani Julia Kaczmarczyk-Piotrowska - Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach i inne wystąpienia.

 

2 Dzień - 11.07.17

9:00 śniadanie

9:30  - 13:30 sesja plenerowa

14:00 - obiad

15:30 - 18:00 sesja plenerowa

19:00 -  wyplatanie wianków dla chętnych – warsztaty, spotkania monograficzne, ognisko

 

3 Dzień - 12.07.17

9:00 – śniadanie

10:00 - spotkanie w Kościele w Czeszewie zwiedzanie wsi (stara szkoła, wały itp.). Wycieczka dla chętnych do zabytkowego kościoła w Dębnie nad Wartą.

- plener

14:00 - obiad

15:30 - 18:00 plener

19:00 - wybór prac na wystawę w OEL, spotkanie z lokalnym twórcą…

 

4 Dzień - 13.07.17

9:00 – śniadanie

10:00  - spotkanie w  OEL Czeszewo. Zakończenie pleneru, mini wernisaż, występ muzyczny – sygnały myśliwskie,  wręczenie dyplomów i zasadzenie II i III drzewa artystów na terenie miejsca gdzie kiedyś znajdowała się leśniczówka.

-ok. 11-12:00  wyjazd

 

Dla chętnych zwiedzanie Pałacu w Śmiełowie, Muzeum im. Adama Mickiewicza - dla zainteresowanych indywidualna możliwość przedłużenia pobytu.