Asset Publisher Asset Publisher

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Jarocin serdecznie zaprasza do swych łowisk wszystkich tych, którzy marzą o niezwykłych przeżyciach łowieckich, ciekawych trofeach, pobycie w pięknych zakątkach leśnych w kontakcie z przyrodą.

 

Teren Nadleśnictwa Jarocin podzielony jest na 22 obwody łowieckie, z czego 19 z nich jest dzierżawionych przez koła łowieckie a 3 obwody są wyłączone z wydzierżawienia z przeznaczeniem na Ośrodki Hodowli Zwierzyny. Rzeka Warta dzieli teren nadleśnictwa na dwa rejony hodowlane. Obwody łowieckie po północnej stronie Warty należą do IX Rejonu Hodowlanego „Czerniejewo" natomiast obwody po południowej stronie Warty do VII Rejonu Hodowlanego „Taczanów".

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie prowadzona jest w oparciu o zasady określone w ustawie Prawo Łowieckie oraz o ustalenia zawarte w Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych ustalonych na lata 2007- 2017 (Fot. Jakub Wojdecki).

 

 

 

Zestawienie obwodów łowieckich na terenie Nadleśnictwa Jarocin

Stany zwierzyny w ostatnich latach w nadzorowanych przez Nadleśnictwo obwodach łowieckich są następujące:

Fot. Jakub Wojdecki

Celem łowiectwa jest:

·         Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;

·         Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;

·         Uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;

·         Spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Zagospodarowanie obwodów łowieckich na terenie Nadleśnictwa Jarocin oparte jest o następujące formy:

·         poletka łowieckie- 39,34 ha

·         łąki zagospodarowane do celów łowieckich- 21,17 ha

·         pasy zaporowe- 19,77 km

·         paśniki- 282 szt.

·         lizawki- 1078 szt.

·         ambony- 837 szt.

Corocznie myśliwi i leśnicy w ramach zimowej akcji dokarmiania zwierzyny dostarczają następujące ilości karmy:

·         objętościowa sucha- 76,6 t

·         objętościowa soczysta- 967 t

·         treściwa- 295 t

·         sól- 9,75 t

Jeżeli masz pytania prosimy o kontakt: Bartosz Zawal pod tel. 695 894 402Specjalista d.s. przeciwpożarowych, dróg i melioracji wodnych, łowiectwa oraz turystyki. Możecie również pisać na adres bartosz.zawal@poznan.lasy.gov.pl