Web Content Display Web Content Display

Lasy niepaństwowe

Lasy niepaństwowe zwane potocznie prywatnymi, stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 2251 ha. Wg starostw przedstawia się to następująco: Jarocin-712 ha, Środa Wlkp-1128 ha, Krotoszyn-178 ha, Września-233 ha. Wszystkie starostwa w naszym zasięgu terytorialnym zleciły nadzór nadleśnictwu.

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Informację w  sprawie lasów niepaństwowych zaczerpniesz kontaktując się z pracownikiem biura nadleśnictwa p. Januszem Bartczakiem, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30 pod telefonem 695 812 277

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów

Jeżeli masz do nas pytania prosimy o kontakt: Jan Bartczak Stanowisko d.s. użytkowania lasu i lasów niepaństwowych Tel.: 62 747 23 19, 62 747 63 60 w. 124, lub 695 812 227. Możesz również napisać pod adres:  jan.bartczak@poznan.lasy.gov.pl