Lista aktualności Lista aktualności

Dotacja na ochronę ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Projekt: „Wykonanie działań ochronnych na obszarze rezerwatu „Czeszewski Las” oraz wybranych obszarach Natura 2000 zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Jarocin w 2023 roku”

 

Dotowane działania polegały: na wykoszeniu cennych łąk w oddziałach 187b, 169d oraz 195i i 199r na terenie leśnictwa Czeszewo; usuwaniu czeremchy amerykańskiej oraz robinii akacjowej na siedlisku przyrodniczym 9190 w oddz. 167x leśnictwa Lubonieczek; pielęgnacji odnowienia oraz konserwacji grodzenia w siedlisku przyrodniczym 91FO w oddziale 191g leśnictwa Czeszewo. 

Więcej o programie na profilu FB - kliknij na link https://www.facebook.com/wfosgw.poznan

Prace były wykonywane w terminie od 15 sierpnia do 28 września br.